Släktkuriosa

Det finns en stor mängd minnes saker, porträtt och böcker bevarade från gången tid inom de olika släktgrenarna.

Har du någon bild, pdf fil eller annat från släkten som du tycker passar in på hemsidan, meddela sekretariatet!

 Ex. här ett porträtt av

Jöran Jakob Thomaeus

1786-1845 

Prost i Kristianstad

Medlemskap i släktföreningen

Enligt beslut  vid det Extra Släktmötet 16 nov. 2014 så  läggs föreningen i malpåse varför inga medlemsavgifter tas in fom. 1 januari 2015.

 

 

Släktingar som 2014 fanns med i medlemsförteckningen kommer att fortsatt  nås av information via e-post och brev. Meddela sekretariatet om ni ändrar e-post/postadress och fortfarande vill få viss information!

 

Medlemmar & funktionärer 2011-2014

Aktivitetsansvariga f.o.m. 1 jan 2015

 

 

 

 

Föreningen Thomaeus, Thomé, Thomée & Adelsköld är ett nätverk för alla som i rakt nedstigande led är släkt med anfadern Anders Hansen, murmästare i Helsingborg, född ca 1580.

 

Syftet är enligt stadgarna att stärka familjebanden och hedra minnet av gångna generationer genom att sprida information om släktens historia och öka intresset för att fortsätta att teckna ner släktens öden och äventyr. Släkten är inte speciellt stor, men har spritts från Skåne till Finland och finns idag över hela Norden och på många andra håll i världen.

 

Enligt beslut vid ett Extra Släktmöte den 16 november 2014 kommer nu föreningen efter många år att formellt läggas ner vid årets slut. Inga nya medlemsavgifter kommer att tas in och de bedrivs ingen formell föreningsverksamhet fom. 1 jan 2015. Förhoppningen är dock att några i släkten inom en snar framtid vill starta upp en aktiv föreningsverksamhet igen.

 

Den avgående styrelsen hanterar de aktiviteter som drivs vidare; dit hör denna hemsida och arkiv samt viss informationsspridning.

 

 

 

 

 

  • Anor från skotska Macdonald klanen

 

Det finns en stark tradition om släkten Thomaeus ursprung.
Enligt denna tradition skulle Anders Hansen ha flytt från
klankrigens Skottland tillsammans med en bror och sin mor.

De förliste vid Torekov, brodern omkom och Andrew Macdonald
ändrade namn till Anders Hansen. Bröderna uppges vara söner
till Angus Og Macdonald , bror till James Macdonald den siste
lorden av Dunnyweg & the Glens. James avrättades juli 1615
tillsammans med sin gemål.

 

En kort historik om Släkten
Thomaeus, Thomé, Thomée & Adelskölds relation till klanen
Macdonald finns som pdf.fil att ladda ner här
.

NYTT! Ett intressant släktschema visas här

(källa Artikel Cineal Ian Mhoir (The Childen of James The Elder) Known in Scotland as MacDonald Of Islay and Kintyre or as Clan Donald South, and in Ireland as MacDonnell Of Dun Naibhig and The Glens.)

 

  • Nyhetsbrevet Släktpost

Senaste numret av nyhetsbrevet Släktpost nr 2/2014 finns att ladda ner här I detta finns mer info ang. det Extra Släktmötet

 

 

 

 

 

 

Vill du läsa om släktens utveck-ling under 11 led från 1580 till idag? Då  är den senaste släktboken en bra början.

Boken Släkten Thomaeus,

Thomé, Thomée & Adelsköld, utgiven 1986  är skriven av Ivar Thomaeus. Boken kan finnas kvar hos något antikvariat. 

Släktboken finns nu inscannad som en PDF-fil, se under fliken Släktboken.

Det har gjorts  uppdateringar av släkttabellerna sedan 1986 internt i släkten; en sådan rör bl.a. författarinnan Birgit Th.(Thomaeus) Sparres härkomst; en fråga som livligt diskuterats på olika forum på nätet. 

Ett supplement rörande detta finns även det att hämta under fliken Släktboken. 

 

  • Släktmöten

 

Extra Släktmöte 2014

Den 16 november 2014 hölls det Extra Släktmötet angående föreningens framtid. Protokoll från mötet har sänts ut till samtliga medlemmar.

OBS UNDER VÅREN MÅSTE

HEMSIDAN GÖRAS OM TOTALT!

DET GAMLA SYSTEM SOM

IDAG ANVÄNDS FÖR REDIGERING STÄNGS NED 28 FEB 2015. MAO SÅ KAN DET DRÖJA INNAN NY INFO  KOMMER UT, DÅ VIA DEN NYA HEMSIDAN

KONTAKT e-post

sekretariatet@thomaeus-tta.se

Copyright ® 2011

Släktföreningen

Thomaeus, Thomé, Thomée, Adelsköld 

 
SLÄKTFÖRENINGEN THOMAEUS, THOMÉ, THOMÉE, ADELSKÖLD