Medlemmar

 

Den 1 september 2011 har föreningen 55 betalande släktingar och 42 anhöriga fördelat på 18 släktingar och 16 anhöriga från fam. Thomaeus, 16 släktingar och 9 anhöriga från fam. Thomé, 14 släktingar och 12 anhöriga från fam. Thomée och 7 släktingar och 4 anhöriga från fam. Adelsköld.

 

Nyval vid Släktmötet 10 september 2011 i Sala

 

Styrelse och andra föreningsfunktionärer

 

Följande styrelse utsågs vid Släktmötet 2011-09-10  fram till tiden för nästa Släktmöte 2014

 

Ordinarie styrelseledamöter 

Bengt Thomaeus, ordförande

Madelaine Thomée, kassör

Marianne Thomaeus, sekreterare

Birgitta Nynäs

Bo Thomaeus, ungdomsrepresentant

 

Styrelsesuppleanter

Viveca Thomé

Ingrid Adelsköld

 

Revisor och revisorssuppleant

Ulf Thomaeus, revisor

Maria Aejmelaeus-Lindström, revisorssuppleant  

 

Valberedning

Marianne Thomaeus, sammankallande

Bertel Thomé

Christer Thomé

 

Extra Släktmöte 16 november 2014- Aktivitetsansvariga fom. 1 jan 2015

Enligt beslut vid det Extra Släktmötet kommer föreningen att formellt läggas ned den 31 december 2014. Under den nedläggperiod som startar  1 januari 2015 så handhar avgående styrelse föreningens aktiviteter. Inga nya funktionärer har valts.

 

Följande Ordinarie styrelseledamöter är aktivitetsansvariga under nedläggningsperioden

Bengt Thomaeus, ordförande

Madelaine Thomée, kassör

Marianne Thomaeus, sekreterare

Birgitta Nynäs

Bo Thomaeus, ungdomsrepresentant

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2011

Släktföreningen

Thomaeus, Thomé, Thomée, Adelsköld

 
SLÄKTFÖRENINGEN THOMAEUS, THOMÉ, THOMÉE, ADELSKÖLD